Sarà l’età

Ma sapete che è? È che MySpace è di una bruttezza intollerabile

Metàfa